Αποποίηση Ευθύνης

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Η BRANDSMANAGEMENT ΜΠΡΑΝΤΣΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ έχει λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την αξιοπιστία των πληροφοριών και της ασφάλειας για τους Χρήστες με πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας www.petit-bateau.gr.

Ωστόσο η BRANDSMANAGEMENT ΜΠΡΑΝΤΣΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την πλήρη απουσία σφαλμάτων ή παραλείψεων στο περιεχόμενο, τεχνικών ελαττωμάτων κάθε είδους καθώς και τυχόν άλλων παραγόντων που επηρεάζουν δυσμενώς τη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας.

Ομοίως, η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή / και στα Περιεχόμενά της δεν συνεπάγεται κανενός είδους εγγύηση όσον αφορά την ορθότητα της Ιστοσελίδας ή / και των Περιεχομένων της για την προσωπική ή την ειδική χρήση από τους Χρήστες.

Η BRANDSMANAGEMENT ΜΠΡΑΝΤΣΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας της και σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες που συλλέγονται από άλλους ιστότοπους που μπορεί να συνδέονται με αυτή την Ιστοσελίδα με σύνδεσμο υπερκειμένου ή με οποιαδήποτε άλλα μέσα.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο Χρήστης αναγνωρίζει χωρίς περιορισμό ότι όλες οι μάρκες, τα λογότυπα, τα γραφικά / σχέδια, μακέτες και γενικότερα όλα τα διακριτικά στοιχεία (κείμενο / εικόνες / σύμβολα κ.λπ.) στην ιστοσελίδα www.petit-bateau.gr ανήκουν αποκλειστικά στην Petit Bateau.

Ως εκ τούτου, η Petit Bateau θα εκδώσει παραβίαση της διαδικασίας των πνευματικών δικαιωμάτων εναντίον οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων που άμεσα ή έμμεσα παραβιάζει τα δικαιώματά της.

Η Petit Bateau καθιστά επίσης σαφές ότι η Ιστοσελίδα προστατεύεται και ως εκ τούτου η Petit Bateau είναι ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων για κάθε σελίδα στην Ιστοσελίδα, το κεντρικό μενού και όλα τα στοιχεία τους (φωτογραφίες, κείμενα κλπ). Υπό την ιδιότητα αυτή μπορεί να υπενθυμίσουμε στους Χρήστες ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ή αναπαραγωγή οποιασδήποτε πτυχής της Ιστοσελίδας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο για την Πληροφορική και την Ελευθερία της 6ης Ιανουαρίου 1978 (ενημερώθηκε από τον νόμο της 6ης Αυγούστου 2004), έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης και αντίταξης των δεδομένων σχετικά με τον εαυτό σας. Για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών BRANDSMANAGEMENT ΜΠΡΑΝΤΣΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, εμπορικό κέντρο Golden Hall, Λεωφόρος Κηφισίας 37Α και Σπύρου Λούη, ΤΚ 15123, Μαρούσι, Αθήνα.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αυτοί οι όροι χρήσης της Ιστοσελίδας (μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτές) είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση της Ιστοσελίδας μας www.petit-bateau.gr(Ιστοσελίδα) από εσάς, είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας μας, υποδηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε από και να συμμορφώνεστε με αυτούς.

Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους χρήσης, παρακαλούμε όπως απέχετε από τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

1.1 Κατέχουμε και λειτουργούμε την Ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε αναφορά σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις για την «Petit Bateau", "εμείς", "εμάς" ή "μας" είναι μια αναφορά στην BRANDSMANAGEMENT ΜΠΡΑΝΤΣΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα με αριθμό ΓΕΜΗ 6065801000 και με έδρα στο Γαλάτσι, οδός Σαπφούς 15, ΤΚ 11146, Αθήνα. Το ΑΦΜ μας είναι 999798894.

2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ SITE ΜΑΣ

2.1 Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε ή να τροποποιήσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε στην Ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2.2 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι προς εσάς καθ’ οιονδήποτε τρόπο, εάν για οποιοδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

2.3 Από καιρό σε καιρό μπορεί να περιορίσουμε την πρόσβαση στο σύνολο ή σε τμήματα της Ιστοσελίδας σε οποιουσδήποτε ή σε όλους τους Χρήστες που έχουν εγγραφεί σε μας.

2.4 Εάν επιλέξετε, ή σας έχει παρασχεθεί ένας κωδικός αναγνώρισης Χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας, θα πρέπει να χειρίζεστε τις πληροφορίες αυτές ως εμπιστευτικές και δεν πρέπει να τις γνωστοποιήσετε σε οποιονδήποτε τρίτο. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης, είτε έχει επιλεγεί από εσάς είτε έχει παραχωρηθεί από εμάς, ανά πάσα στιγμή, εάν κατά τη γνώμη μας, έχετε αποτύχει να συμμορφωθείτε με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων όρων χρήσης.

2.5 Είστε υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων για σας ρυθμίσεων για να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Είστε επίσης υπεύθυνοι για την εξασφάλιση ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο έχουν επίγνωση αυτών των όρων και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

3. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

3.1 Είμαστε ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος της άδειας όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που υφίστανται επί και στην Ιστοσελίδα και επί και στο υλικό που δημοσιεύεται σε αυτήν. Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις συνθήκες σε όλο τον κόσμο και με το παρόν διατηρούμε όλα τα εν λόγω δικαιώματα.

3.2 Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα, από οποιαδήποτε σελίδα (ες) από την ιστοσελίδα μας για προσωπική σας πληροφόρηση και μπορείτε να επιστήσετε την προσοχή των άλλων σε υλικό που αναρτάται στην Ιστοσελίδα.

3.3 Δεν πρέπει να τροποποιήσετε το χαρτί ή ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει από την Ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε ζωγραφιές, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο ή ήχου ή οποιαδήποτε γραφικά ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

3.4 Η κατάστασή μας (καθώς και οποιονδήποτε αναγνωρισμένων συνεργατών) ως οι συντάκτες του υλικού στην ιστοσελίδα μας, πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.

3.5 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου ή υλικών από την Ιστοσελίδα για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να έχετε λάβει άδεια για να το πράξετε αυτό από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.

3.6 Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων και ένδικων μέσων μπορεί να έχουμε εναντίον σας, αν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο θα σταματήσει αμέσως και θα πρέπει, κατά την άποψή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε οποιαδήποτε αντίγραφα του υλικού έχετε κάνει.

4. ΠΙΣΤΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Σχολιασμοί και άλλα υλικά που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα δεν προορίζονται να θεωρηθούν ως συμβουλές επί των οποίων μπορεί να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη. Εμείς δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση προς εσάς οι οποίες προκύπτουν από οποιαδήποτε εμπιστοσύνη που δίνεται σε αυτά τα υλικά από κάθε επισκέπτη της Ιστοσελίδας, ή από οποιονδήποτε μπορεί να ενημερώνεται για οποιαδήποτε από τα περιεχόμενά της.

5. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

5.1 Αν και έχουμε ως στόχο να ενημερώνουμε τακτικά την Ιστοσελίδα και μπορεί να αλλάζουμε το περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή, δεν μπορούμε και δεν παρέχουμε οποιαδήποτε μορφή εγγύησης ότι οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα από καιρό σε καιρό είναι ακριβείς και ενημερωμένες.

5.2 Εάν παραστεί ανάγκη, μπορεί να αναστείλουμε την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ή να την κλείσουμε επ' αόριστον.

6. ΙΟΙ, HACKING ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

6.1 Δεν πρέπει να κάνετε κακή χρήση της Ιστοσελίδας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, trojans, worms, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό το οποίο είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές.

6.2 Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπο, στον διακομιστή στον οποίο αποθηκεύεται η Ιστοσελίδα ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με την Ιστοσελίδα.

6.3 Κάθε παράβαση του όρου 6.2 μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το Νόμο περί Κακής Χρήσης των Υπολογιστών (Computer Misuse Act) του 1990. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με τις αρχές αυτές, αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτούς. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο θα σταματήσει αμέσως.

6.4 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από μια κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσιών, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να προσβάλλουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, τα προγράμματά σας, τα δεδομένα σας ή άλλο ιδιόκτητο υλικό που οφείλονται στη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς ή από τη λήψη του υλικού που κατεβάσατε το οποίο δημοσιεύεται σε αυτήν, ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέεται με αυτήν.

7. Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ

7.1 Το υλικό που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα παρέχεται χωρίς εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή εξασφαλίσεις ως προς την ακρίβειά του. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και υποκείμενο στον όρο 6.2 παρακάτω, εμείς, τα άλλα μέλη της ομάδας των εταιρειών μας, καθώς και τα τρίτα μέρη που συνδέονται με μας δια του παρόντος αποκλείουμε ρητά:

α) όλες τις προϋποθέσεις, εγγυήσεις και άλλους όρους που θα μπορούσαν αλλιώς να υπονοηθούν από το νόμο, το εθιμικό δίκαιο ή το δίκαιο της επιείκειας.

β) κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία που προκαλείται από κάθε χρήστη σε σχέση με την Ιστοσελίδα ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα από τη χρήση της Ιστοσελίδας, οποιονδήποτε ιστοσελίδων που συνδέονται με αυτή και οποιονδήποτε υλικών που δημοσιεύονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε ευθύνης για:

i) απώλεια εισοδήματος ή εσόδων

ii) την απώλεια εργασίας

iii) την απώλεια των κερδών ή των συμβάσεων

iv) απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων

v) απώλεια ή ζημία στα δεδομένα

vi) απώλεια της φήμης και πελατείας ή ζημία στην υπόληψη

vii) απώλεια χρόνου διαχείρισης ή χρόνου γραφείου

viii) οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους, όπως και αν προέκυψε, είτε προκλήθηκε από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), ή παραβίαση της σύμβασης είτε με άλλο τρόπο, ακόμη και αν ήταν προβλέψιμη.

7.2 Τίποτα σε αυτούς τους όρους χρήσης δεν αποκλείει την ευθύνη μας για:

α) θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκύπτει από δική μας αμέλεια

β) απάτη ή δόλια παραπλάνηση

γ) οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας (διαθέσιμα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, συναινείτε με την εν λόγω επεξεργασία και εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς είναι ακριβείς.

9. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Οι συμβάσεις για την προμήθεια αγαθών που σχηματίζονται μέσω της Ιστοσελίδας είτε ως αποτέλεσμα των επισκέψεων που γίνονται από εσάς διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις πώλησής μας (διαθέσιμα στους Όρους Πώλησης).

10. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

10.1 Οι παρόντες όροι χρήσης και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς ή το αντικείμενο ή το σχηματισμό τους (συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας.

10.2 Τα ελληνικά δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει από, ή σχετίζεται με, τη χρήση σας της Ιστοσελίδας, αν και διατηρούμε το δικαίωμα να ασκήσουμε προσφυγή εναντίον σας για παραβίαση των όρων αυτών στη χώρα διαμονής σας ή οποιαδήποτε άλλη σχετική χώρα.

11. ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Μπορεί να αναθεωρήσουμε τους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή με την τροποποίηση αυτής της σελίδας. Εσείς αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να λάβετε γνώση για τυχόν αλλαγές που έχουμε κάνει, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται σε αυτούς τους όρους χρήσης μπορεί επίσης να αντικατασταθούν από τις διατάξεις ή ανακοινώσεις που έχουν δημοσιευθεί αλλού στην Ιστοσελίδα μας.

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη και χρήση του της Ιστοσελίδας μας.